In 2023 gaan we door met al onze sociale en maatschappelijk betrokken projecten zoals Poptland, Repair Kid, Het Kroost van Aagt Morsebel en diverse knutselprojecten in samenwerking met De Vrolijke Noot.

Volg je ons al op: Facebook, Instagram, Twitter en Tiktok

Voor knutselworkshops kun je de Knutselclown bellen.

De doelstelling van Stichting Mobiele Clowniek Fabriek is te prikkelen in de creatieve zelfexpressie.

Onze clowns komen daartoe in teams of individueel bij instellingen en/of particulieren.

Wij hebben aandacht voor diverse sociale aspecten en gebruiken daartoe onze clownstechnieken.

 ‘Want clown zijn is meer dan alleen grapjes maken’

 

Wij….

  • coachen en begeleiden activiteiten
  • organiseren (en doen mee aan) evenementen
  • bieden verschillende creatieve workshops aan

  • begeleiden clown met onze kennis en ervaring
  • bieden clowns-acts aan