Het Kroost

Wij zijn gestart met de repetities van ‘Het Kroost’ naar het boek Het Kroost van Aagt Morsebel van Gerrit Komrij.

Ga naar Mobiele Clowniek Fabriek op Youtube en volg ons!

Zie link hieronder:

Mobiele Clowniek Fabriek – YouTube

De doelstelling van Stichting Mobiele Clowniek Fabriek is te prikkelen in de creatieve zelfexpressie.

Onze clowns komen daartoe in teams of individueel bij instellingen en/of particulieren.

Wij hebben aandacht voor diverse sociale aspecten en gebruiken daartoe onze clownstechnieken.

 ‘Want clown zijn is meer dan alleen grapjes maken’

 

Wij….

  • coachen en begeleiden activiteiten
  • organiseren (en doen mee aan) evenementen
  • bieden verschillende creatieve workshops aan

  • begeleiden clown met onze kennis en ervaring
  • bieden clowns-acts aan