Popta-land Speelbal 2018/2019  

1.0 De keet  

2.0  Skate borden en fietsen  

3.0  Workshops  

3.1 Workshops Thema’s en datums 

4.0  Pasjes registratie  

5.0  Onderhoud  

6.0  Innovatie  

6.01 Luifel /Ceylon PLU 

7.0  Afspraken  

8.0  De bel  

9.0  Samenwerking  

10.0  De aangelegen Popta-Garden  

11.0 Stunt & Delftse Bike center  

12.0  Stichting Theater Festival  

13.0 Niet roken en geen alcohol op het plein  

14.0  Duurzaam Centrum Papaver  

15.0  Popta-Garden  

16.0  Betrokken buren  

17.0  Spel en Verkeersplein  

18.0  De verandering van mentaliteit in de wijk  

19.0  Vluchtelingen en Kansarme(re)  

20.0 Vlot  

21.0   2017  

22.0 De vrijwilligers  

23.0 Belonen  

24.0 Food  

25.0 De aangelegen Park en Horizon school  

26.0 Website  

27.0 Whatsapp  

28.0 3 uur koffietijd  

29.0 muziek en stadsradio  

30.0 sponsering  

31.0   Maandfeest  

31.1 Datums maandfeesten 2018 

32.0 Projecten 2018 

32.01 Projecten 2017  

33.0 Aanhaakweken  

34.0 Suporters van schoon  

35.0 Burendag  

36.0 Maakweken  Delft

37.0 Creatieve jaarmarkt 

37.1 Transport  

38.0 projecten/activiteiten 2018  

  

  

1.0 De Keet  

Voorzover wij kunnen nagaan dateert de keet uit 2005 en is hij qua onderhoud goed bijgehouden.  

Dat neemt niet weg dat de invloed van weer en wind in de jaren niet ongemerkt aan de keet voorbij is gegaan.  De keet heeft een wcen keukenvoorziening; deze zijn natuurlijk zeer noodzakelijk, evenals een buitenwateraansluiting en opslag voor de materialen. Deze opslag vindt plaats in een garage, die  ons door woonbron is toegewezen.  

  

In de toekomstige buurtunit hoort een wc en keukenvoorziening te zijn en een kraantje aan de buitenkant voor gezamenlijk gebruik van onder andere de popta garden. Dat is makkelijk voor buiten spelende kinderen of om de planten van water te voorzien. De unit mag ook over een overdekte ruimte waar workshoptafel en knutselkast beschikken. De inrichting mag zo zijn dat zowel buiten als binnen gewerkt kan worden.  

Er kunnen workshops gegeven worden en ook kunnen er  buurtvergaderingen gehouden worden en spelactiviteiten ontplooid bij slecht weer.  

Leeren educatie unit.  

  

2.0 Skateboarden en Fietsen  

In de keet staan fietsen en skateboards (verschillende maten voor elke leeftijd) en deze kunnen  doormiddel van de pas geleend worden (10 min en dan terug). Dan krijgt het kind zijn pas weer terug.   

 

3.0 Workshops.  

Woensdag is workshopdag.  

Er wordt aan de kinderen wekelijks een creatieve workshop aangeboden (themagewijs  en ook rekening houdend met seizoen of festiviteit als bv kerst pasen of suikerfeest).  

 

3.1 Workshop’s thema’s en datum’s  

Carnaval           7 Feb 

Valentijn          14 Feb 

21 Feb 

28 Feb 

7,14 Maart 

Lente kriebels 21 Maart 

28 Maart 

4,11,18,25 

2,9,16,23,30 Mei 

6,13,20,27 juni 

4,11,18,25 Juli 

1,8,15,22,28 Augustus 

5,12,19,26 september 

3,10,17,24,31 oktober 

7,14,21,28 Novemeber 

5,12,19, December 

 

4.0 Pasjesregistratie   

Sinds de keet wordt beheerd door SMCF (vanaf begin dit jaar) is de pasregistratie met 200% gestegen. Er zijn nu 250 kinderen ingeschreven.  

Deze pas geeft de mogelijkheid tot het lenen van materialen als fietsen, skeelers, skelters, ballen  en andere buitenspeelmiddelen.  

De pas staat op je naam en is verbonden aan een nummer, adres en telefoonnummer zijn verplicht. Er wordt ook om het emailadres gevraagd. Deze registratie  is nog niet volledig.  

Bij verlies van de pas kan men een nieuwe aanschaffen, deze zal voor 2 euro dan weer gegeven worden.Er staan eind 2017 260 kinderen uit de wijk geregistreerd.  

  

5.0 Onderhoud  

Sinds het bestaan van de keet heeft de Woonbron  zich bekommerd om het onderhoud. Van 2010 tot 2015 is dat sterk verwaarloosd. Samen met de woonbron is gekeken naar mogelijkheden om dat te herstellen en/of te vervangen. De kosten van deze reparaties zijn dermate hoog, dat vervanging van de keet een betere optie is. Na overleg en het bekijken van de verschillende mogelijkheden is door vastgoed Smits een keet aangeboden. Deze zal begin dit jaar geplaatst worden.Tot nu zijn er met de (oude) keet geen complicaties maar deze zullen niet lang op zich laten wachten.Tijdelijk onderhoud wordt op verzoek door de Woonbron uitgevoerd.  

  

6.0 Innovatie  

Een vernieuwing van de keet oftewel buurtunit zou de buurt en de omgeving  ten goede komen.  

We hebben hier 3 plannen voor.  

De betrokken buurtbewoners denken mee.   

Wij vragen wat gewenst is. Hoe zien ze het plein? Hier zijn allerlei voorstellen naar voren gekomen,wij proberen een samenvoeging van de wensen en ook realistische mogelijkheden in uitvoer te brengen. SMCF heeft  verschillende vernieuwingen doorgevoerd en een significant verschil gemaakt in het beheren van de keet en het betrekken van de buurtbewoners. Denk daarbij aan het vaste koffieuurtje als we open zijn, het pasjes systeemen de maan(d)feesten.  

  

6.01 Luifel  

Bij de nieuwe keet willen wij een permanenten overkapping maken. Zodat buiten zitten in vele weeromstandigheden mogelijk is.  

Het idee is een half ronde luifel over de gehele voorkant. Voor het ontwerp en uitvoering hebben we architect mr. Paul Kloet gevraagd zich hierover te buigen. Wij hopen voor de zomer 2018 dit project te hebben uitgevoerd. Met een kleine verhoging voor het rijdende verkeer als onze fietsen en skelters. Om workshops voor de keet iets overdekt te kunnen presenteren.om artiesten een podium te bieden.  

Afgewerk tme tgezellige bloembakken en moooie klimops. 

  

7.0 Afspraken   

We hebben geen regels maar wel afspraken . Deze hangen zichtbaar aan de keet. Al het uitleenspeelgoed is gemerkt of heeft de kleur blauw (fietsen). Fysieke en mentale agressie wordt niet toegestaan op het plein.  

  

8.0 De bel  

’s Middags om 3 uur hebben we koffietijd. We delen dan limonade en koffie uit voor iedereen die aanwezig is. Limonade koffie en thee is dan gratis, met een koekje of snoepje erbij. De rest van de tijd kan men water drinken of voor een klein bedrag koffie of limo kopen.  

  

9.0 Samenwerking   

De aangelegen Parkschool.   

In het verleden was de opzet dat de keet open ging als de Parkschool uitgaat.  

Dit doen we nog steeds; als de Parkschool rond 14.00 uur uitgaat, opent  Poptaland zijn deuren. De directie van de school en de beheerders hebben regelmatig contact en overleggen in grote lijnen wat er voor activiteiten ondernomen worden. Sinds dit jaar ziet de school ook de positieve verandering in het beleid van de keet en de invloed op de omgeving. Zowel leerlingen als ouders zien dat. Onze activiteiten worden gemeld in de scholen via hun nieuwsbrief.  

  

10.0 De aangelegen Poptagarden  

De Poptagarden is de tuin waar mensen uit de wijk een groente fruitof bloementuin kunnen verzorgen, wat ook weer erg goed is voor het samen de buurt verzorgen etc. De samenwerking met de 2 projecten heeft  verschillende raakvlakken en samenwerkende organisaties als het duurzaamheidscentrum. Andere raakvlakken zijn de  doelgroep (de buurtbewoners) bewust maken en participatie.   

  

11.0 Stunt & Delftse Bike Center Sponsering levert ons regelmatig fietsen en vervoers middelen.Voor snel bandje fixen kunnen wij altijd terecht bij het Biker center   

Voor nieuwe fietsen of grote vermakingen kunnen wij altijd een beroep doen op beide partijen.  

  

12.0 Stichting Theater Festival Delft  

In samenwerking met de Maakweken doen wij 2 x per jaar mee aan de maakweken, georganiseerd in de herfsten lentevakantie. Sinds 2016 is dit contact gegroeid en de afgelopen  2e editie is deze samenwerking tot een mooi eindproduct voor en door de wijk gemaakt. Deze samenwerking heeft zowel in het voorjaar als in het najaar mooie buurtactiviteit  en samenwerking opgeleverd.  

  

13.0 Niet roken en geen alcohol op het plein Op het plein rondom de kinderen is een niet rooken drankbeleid. Roken mag alleen uit het zicht van de kinderen. Niet op het plein als de keet open is  

  

14.0 Duurzaamheid centrum Papaver  

Wij zijn als keet en stichting supporters van schoon samen met het centrum en de school betrokken bij verschillende jaarlijkse activiteiten. De moestuin Popta garden zal in de wijk door middel van educatie en  spelactiviteiten worden ingezet voor informatie over de natuur en de woonomgeving.  

  

15.0 Popta garden  

De aangelegen moestuin  heeft voor een deel dezelfde buren en actieve deelnemers als de speeltuin; samenwerken is bijna vanzelfsprekend. Het gebrek aan een waterkraan geeft ons de gelegenheid om de buitenkraan samen te delen. De activiteiten met  de tuin over het leven en  groei in de tuin is een project dat zal worden gedaan, zoals eerder genoemd, met  Papaver en de school. 2018 zal Poptaland ook een eigen tuintje verzorgen.  

  

16.0 Betrokken buren  

Sinds de nieuwe afspraken met  buurtbewoners voelen deze zich betrokken om elkaar te corrigeren zonder agressie. Hier en daar moet er dan bemiddeld worden door begeleiders van de keet, deze accepteren geen enkel geweld op het plein, zowel verbaal als fysiek.  

Dit wordt steeds meer door anderen  overgenomen.  

Men spreekt elkaar op negatief gedrag aan.  

Als wij open zijn proberen wij de ouders aan te spreken om bij te dragen aan een gezellige sfeer.  

  

17.0 Spel en Verkeersplein  

Dit plan zal samen met de gemeentetoestemming tot stand kunnen komen. Samenwerking met ?(presentatie subsidie) om het plan uit te werken en uit te voeren. De Parkschool en Horizon gelegen aan dit plein zou hiervan ook gebruik kunnen maken.  

Gesprekken met de directeur hebben geleid tot afspraken om een vergadering met beide scholen en de mogelijkheden omtrent dit plan onder ogen te zien. Het plein zou zowel voor het gebruik van de buiten uitleen als voor de verkeerslessen van school als verkeersplein  voor het Poptaland.  

Te denken valt aan een kleine rotonde zebra en voorrangsroute, maar ook spelelementen als een hinkelbaan. De school wil hier ook graag sport en spel lijnen bij. Hierover zullen dit jaar vasten plannen worden gesmedenom dit uit tevoeren.  

  

18.0 De verandering van de mentaliteit in de wijk Popta  is een druk bevolkte kinderwijk met kinderen die leven onder de armoedegrens.  

Door de aanwezigheid van de vrijwilligers en betrokken buurtbewoners van de keet en de hun aangegeven regels is er bij jong en oud de afgelopen jaar een verandering ontstaan. In positieve zin worden gezamenlijk afspraken gemaakt en uitgevoerd. Doordat men elkaar corrigeert en door een  betere aanspreekbaarheid bij jong en oud.  IJzer smeden als het heet is en ben je boos pluk een roos zijn de mottos.  

Dit is ook opgevallen bij zowel de betrokken buurtbewoners als de complexbeheerders  (Woonbronen de schoolbegeleiders en wijkagent. Zij worden gevraagd dit voor ons op papier te zetten .(zie bijlage)  

  

19.0 Vluchtelingen en Kansarme(re)   

De Poptawijk  kent veel verschillende culturen. De Poptawijk heeft daarbij ook een groot aantal vluchtelingen en kansarme(re)  kinderen en jongeren. Bewoners met een minimaal inkomen en veel bewoners uit deze zelfde wijk die  gebruik maken van de voedselbank. Allemaal bewoners met een rugzakje, bij  de keet heeft men ontdekt dat er geluisterd wordt en geholpen en zo vinden de verschillende culturen hulp bij elkaar. Het is dus een plek waar menig bewoner zich kan aansluiten. Onze sociaal maatschappelijke rol delen we weer  met de betrokken instanties(vluchtelingenwerk, maar ook mantelzorg, Delft voor elkaar, Participe en perspectief)  

Het kunnen lenen van buitenspeelgoed blijkt een noodzaak te zijn. Wie geen fiets heeft kan die lenen en zo samen met andere kinderen spelen en fietsen.  

  

20.0 Vlot   

Van de ene naar de andere kant net als bij plaswijck.  

Het idee en vooral vraag vanuit de kinderen is een vlot. Hier willen wij in een volgend stadium op terug komen. Afgelopen jaar hebben wij een rubber boot aangeschaft en net als de skelter mochten kinderen met diploma 10 min uitvaren in de rubberboot. Hier werd veel gebruik van gemaakt.  

  

21.0 2017   

2017 was het jaar dat officieel de speeltuinbuitenuitleen werd beheerd door SMCF. Er werden drastische veranderingen door gevoerd. Het pasjes systeem is ingevoerd zodat overzicht op speelgoed, maar ook het aantal kinderen dat gebruik maakt van de speeltuin in kaart gebracht kon worden. Door de reguliere activiteiten en het verplicht hebben van een pas is de registratie voor een pasje met 200 % gestegen in 6 maanden tijd.  

  

22.0 De vrijwilligers   

De speeltuin telt 10 vrijwilligers met een kernteam van 5 vrijwilligers. Zij zorgen voor het reguleren, openen en organiseren de maandfeesten.  

Zij kregen nieuwe instructies hoe het uitlenen en het gebruik van de keet toe te passen. Verschillende vrijwilligers deden hun BHV. Er werden nieuwe materialen aangeschaft om het gebruik van de keet te optimaliseren en de doelstelling als buitenuitleen goed te kunnen uitvoeren. Eigen exsploitati door verkoop van ijs, snoepjes en tostie. Hierdoor kunnen 1 moment per dag gratis limonade en koffie en koekjes  uitgedeeld worden en wordt het mogelijk ijsjes als beloning voor de kinderen uit te delen.  

  

23.0 Belonen   

Als kinderen helpen met opbouwen, afbouwen, opruimen van het plein worden zij beloond met een lekkernij als ijs of  fruit of snoep; de begeleider deelt dit uit .Elke maand wordt er een pleinwacht uitgekozen, 1 van de kinderen die helpt de andere kinderen de afspraken en gedragsregels na  te leven.   

Door de  Woonbron is ons een garage toegewezen waardoor er meer ruimte is voor de materialen. Fietsen zijn aangeschaft bij stichting Stunt en hebben allemaal 1 blauwe kleur gekregen zodat deze makkelijk herkenbaar blijven.  

  

24.0 Food   

In de keet zijn aanwezig: tosti’s, ijsjes, koffie, thee, limonade en koekjes. Wij hebben ook een suikerspin. Deze lekkernijen worden verkocht tegen een aannemelijk bedrag: ijsjes van 20 cent en koffie voor 50 cent. De verdiensten worden  bijgehouden in een kasboek en met het verdiende geld kan weer limonade en dergelijke gekocht worden. 1 x per dag om 15.00 uur delen wij gratis koffie en thee uit .  

Dit gebeurt door een bel te luiden.  

  

25.0 De aangelegen Park en Horizon school De samenwerking met de aangelegen scholen is erg belangrijk. De  keet is ooit bedacht als aanvulling op het schoolsysteem van de Parkschool die om 1400 uur sluit en waarbij dan aansluitend de keet opengaat. Wij proberen nog steeds dit als standaard aan te houden. De samenwerking met de school was wat ingezakt. Nu heeft SMCF deze contacten weer hersteld .Er is in de Parkschool ook een nieuwe directeur waar het contact goed mee aansluit. Via de nieuwsbrief van school worden de kinderen en ouders op de hoogte gehouden van maan(d)feesten en activiteiten.  

Het contact met de horizon loopt nog iets stroever maar ook daarmee is contact gelegd en is er overleg voor betere samenwerking. 2 x per jaar komen de vrijwilligers en directie van de scholen bij elkaar. Zo wordt iedereen betrokken bij het Spel verkeersplein(zie verkeersplein).  

  

26.0 website  

We hebben een eigen website www.poptaland.nl Deze website houdt je op de hoogte van onze activiteiten. Zo kan je daar zien welke gasten of themamaandfeesten we hebben. Ook de verschillende dagelijkse activiteiten worden bijgehouden zoals BBQ of waterfeestdagen.  

De website wordt bijgehouden door het beheer sociaal media.Want ook hebben wij een FBsite waar dagelijkse info of leuke openingen of andere momenten opstaan.  

  

27.0 WhatsApp  

De vrijwilligers en betrokken buren delen de Poptalandapp samen om dagelijks te kunnen kijken wie er helpen kan om de keet te draaien. Ook andere belangrijke info of mededelingen gaan via de App.  

Wat voor iedereen een goede manier van overleg is is voor sommigen een uitdaging om de taal beter te beheersen of om sociale contacten te onderhouden.  

  

28.0 3 Uur Koffietijd  

Op doordeweekse dagen is het gebruikelijk om 15.00 uur koffie thee en limonade te schenken met een koekje of snoepje .  

Dit gebeurt door het rinkelen van een bel. Hierna wordt koffie en limonade uitgedeeld. Dit is gratis. De rest van de openingstijden is water gratis en kan men tegen een zeer laag tarief koffie en limo kopen.  

  

29.0 Muziek en stadsradio  

Dit jaar hebben we een installatie aangeschaft. Dit geeft ons de gelegenheid om bij open zijn muziek te spelen.Wat uiteraard een gezellige sfeer geeft. Op woensdagmiddag stemmen wij af op de stadsradio Delft Delftkidz, waar wij een leuke samenwerking mee opbouwen. Zij hebben meer luisteraars en wij leuke activiteiten door buurtkinderen als reporters interviews te laten maken. Dit project zal in 2018 van start gaan.  

  

30.0 Sponsoring  

Dit jaar hebben we verschillende leuke sponsors gehad. Waaronder de Gamma, Albert Heijn en de veiling Intergreen en Hamifleurs.  

Ook sponsoring van Fietsen voor de speeltuin. De Grafische ontwerper Johan heeft ook wel 20 verschillende posters voor onze activiteiten gemaakt, geheel gesponsord 

   

 

In 2018 mogen we voor de nieuwe keet ontvangen van KP Holland plantjes om de nieuwe keet een gezellige uitstraling te geven Ook de Gamma zal ons 2018 voor het varend corso weer materialen sponseren,ook de grage die we gebruiken voor onze fietsen en skelters word door de Woonbron gesponserd verder onrvangen wij van de woonbron ook een bijdrage voor de maandelijkse festiviteiten te blijven actieveren. 

Via de Beursvloer van Delft 1 x per jaar in April in Delft worden deze gesloten beurs afspraken gerealiseerd. 

 

31.0 Maan(d)feest  

Elke maand een activiteit die groot wordt aangepakt met muziek: een gast of workshop spelletjes en alles voor 50 cent .   

Deze activiteiten worden met een strippenkaart gedaan. Zodat ieder kind 1 x spel of versnapering mag ontvangen.  

Deze maandfeesten zijn ook zeker bedoeld om de buurtbewoners te betreken bij de keet. 

Dit heeft het afgelopen jaar de betrokkenheid ruimschoots verbeterd.  

30.1 Datums Maan(d)feesten 2018 

Maandfeest Carnaval 12 Feberuari  Global Carnaval” 

Maandfeest xxl NLDoet 10 Maart “Klaar voor de start” 

Maandfeest Klaar voor de start 24 Maart suporters van schoondag(landelijk) 

Maandfeest koningsdag 27 April  

Maandfeest Mei Maakweken dwalen door Popta 5 mei 

Maandfeest juni Suikerfeest 15 juni  

Maandfeest juli waterfeest BBQ 20 juli 

32.0 Projecten  

Opening nieuwe keet  

Eindelijk krijgen we een nieuwe keet dit zal eind maart plaats vinden. 

Hierna willen wij een openingsfeest met muziek gasten wethouders, burgemeester, spelletjes en kraampjes .De geplande datum is afhankelijk van het plaatsen van de Keet Rond Koningsdag lijkt ons geschikte datum. 

Luifel clylon plu  

De luifel voor de keet zal door Paul Kloet geplaats worden betreft hier een halfronde luifel .Deze word permanent geplaats. 

Varend corso 

Het thema Holland zal dit jaar weer door ons worden neer gezet alle Delftse kinderen bewoners worden via school gevraagd hun tekening te ontwerpen. 

Misschien gaan we dit jaar jouw ontwerp maken. 

Wintermaand 

Winter 2018met veel aandacht voor de wijk en zijn bewoners via donaties hopen we dit jaar weer veel betrokken buren te verassen. 

Een mooie attractie voor afsluiting van het jaar is gewenst. Treintje door de wijk of dergelijk. 

32.01 Projecten 2017 

Afgelopen jaar hadden we een paar geslaagde projecten; zo hebben we nog meer samenhorigheid gecreëerd  

Voor het varend corso hebben we naast de haakwerken kunst gemaakt samen met MIAW. Daarnaast hebben we ook de dames gemotiveerd om gezamenlijk te haken en te breien, wat door vele buren ook gedaan werd. Aan het begin van het jaar met NL doet haken om de fietsen op te hangen en ruimte te creëren.  

  

  

Varend corso  

Sinds 2016 doet de speeltuin mee aan het varend corso. Afgelopen jaar was het thema „Be happy”. Wij hebben dit thema uitgedragen met een boot vol haakwerk in de vorm van bloemen, parasols en kleding.  Wij vertegenwoordigden er Delft met een grote groep kinderen van de speeltuin. De 2e dag is onze  boot verbrand. In brand gestoken zoals later bleek. Wij waren daarvan behoorlijk in shock. Samen met de organisatie zetten we onze schouders  eronder en creëren we een nieuwe boot met bloemen en zonnetjes. Met onze positivisme gaan we door en doen we gewoon weer mee aan het corso.De boot die als motto had achter de wolken schijnt de zon”, deed zijn naam eer aan.  

  

33.0 Aanhaakweken  

De aanhaakweken (een maand voor het varend corso) waren een groot succes waar vele buurtbewoners van de Popta kwamen haken. Verschillende culturen deden samen haken aan de boot. 

Er werd haken geleerd en inspiratie opgedaan.  

  

34.0 Supporters van schoon  

De stichting organiseert 2 x per jaar een grote actie over schoon en duurzaam en de wijk. 

Samen proberen we het verschil te maken.  

  

35.0 Burendag  

Burendag was dit jaar een geslaagd evenement met eten door betrokken buren gemaakt, met spelletjes als touwtrekken, vier op een rij en dammen. De band Islam reggae liet iedereen genieten van tropische klanken. We hadden voor de kinderen uit de buurt het boek “Altijd bijten de burenvan Paul van Loon. Aan het eind van de dag was er een een  buitenbioscoop met beamer gerealiseerd en keken we samen naar een film over Troje (aansluitend op de maakweken ons volgende evenement tijdens de herfstvakantie samen met Stichting straattheater).  

  

36.0 Maakweken  

In de herfst en voorjaarsvakantie zijn wij de hele week open.  

We zorgen de hele week voor activiteit aangepast aan het thema van de maakweken.  

  

37.0 Creatieve jaarmarkt  

Op 22 December hadden we een creatieve markt georganiseerd eerder in December hadden we samen met Fledderus een overdekte creamarkt georganiseerd. Maar 22 December was ons maandfeest als afsluiting van het jaar.Hadden door middel van onze sponsers A.H en de best Fresh group uit het westland ,mooie groente fruit pakketten gekregen.  

Een ieder die een strippenkaart had gekocht van 50 cent kreeg zo een geweldig pakket. 

We hebben incl. onze vrijwilligers 40 pakketen mogen uitdelen. Gezellig met het maken van kerststukjes en drinken van chocomelk en kerststol. Hebben wij ere en winter maandfeest afsluiting van het jaar gemaakt.  

37.1 Transport  

Afgelopen jaar heeft de stichting gebruik gemaakt van de privéauto van de voorzitter.  

Voor het vervoeren van pakketten of bij varend corso vervoer van personen en materialen van a naar b . Het rijden van mensen die niet zelfredzaam zijn.  

Wij maken plannen om voor de stichting een eigen voertuig aan te schaffen.  

  

38.0 projecten 2018  

winter stop januari  

Carnaval 10/13 Feb   

                     12 feb 

Maanfeest  

 

Lente kriebels NL Doet 9/10  

Wij zijn klaar voor de start (project) 

Landelijke Supporters van schoon dag  

                                 24 Maart 

Maandfeest 

 Pasen met Pippaps verjaardag 1 April 

 

Koningsdag                      27 april  

Maandfeest 

Maakweken                     30 April / 5 mei  

Maand feest                    5 Mei   

Suikerfeest                    15 Juni 

maandfeest   

Waterfeest                    1 Juli 

maandfeest  

In holland staat een huis     20 juli tot 3 augustus  

(Zomerproject) aansluitend op varend corso  

Varend corso                 3,4,5 Augustus 

Uitje Plaswijk                 1 September   

Burendag                     22 September   

Maakweken                   22 okt/27 okt  

Halloween                     31 Oktober   

Winter feest November /December. (Project)