We kijken terug op een jaar vol afwisselende werkzaamheden op diverse locatie;

Het project ‘Op visite bij..’ wat we in september 2012 gestart zijn, loopt nog door tot mei 2013.
Door middel van clowns-methodiek zorgen wij dat mensen die niet zelfredzaam zijn weer actie deel
uitmaken van de maatschappij.

16 maart, ter gelegenheid van NL Doet brengen we een bezoek aan Stichting Hoeks Doen die een
gezellige dag organiseert om mensen hun zorgen even te laten vergeten. Dit wordt georganiseerd in
Hoek van Holland, waarna we met de bezoekers meegaan naar een excursie op de Maaslantkering.

1 april is de verjaardag van Clown Pippap. Dit vieren we door een prijsvraag te houden onder de
luisteraars van WOS radio. De winnaar mag een mooie fototaart in ontvangst nemen. Vraag is:
Hoe oud wordt Clown Pippap dit jaar??

In mei is het tijd voor clownschool in Barcelona. We maken de lange reis met de auto om een week
les te krijgen van de grootste clowns van de wereld.

Gedurende het hele jaar hebben we iedere dinsdag een eigen training gehouden voor onszelf,
onze stagiaires en clownsvriendin Henny die we hebben leren kennen in het Westland.

In juli hebben we een bezoek gebracht aan Aad Mansveld in het Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft.
Hij is de voorzitter van Stichting Uit den Brand waarmee we regelmatig samenwerken.

Onze deelname aan het Bloemencorso Westland was wederom in samenwerking met Stichting Hoeks Doen uit Hoek van Holland en heeft plaatsgevonden de laatste twee dagen van juli en de eerste van augustus.

Half augustus hebben we straatoptredens verzorgd in Nijmegen tijdens de 4-daagse,
een jaarlijks terugkerend landelijk evenement.

7 September hebben we een optreden verzorgd tijdens Kinderland, een feest vol kinderactiviteiten,

wat georganiseerd werd door Stichting Uit den Brand in Delft.

Onze stichting heeft gedurende het jaar 2 keer een bekende blij gemaakt met
een schilderij van hun overleden dierbare. Hiermee steken we deze mensen een hart onder de riem
in dit moeilijke proces van verlies.

Herfstvakantie in oktober zijn we 4 dagen werkzaam geweest als vrijwilliger in de Knutselstee.
Een evenement verzorgd door Stichting Hoeks Doen in Hoek van Holland.

Tijdens het Prijzencircus van de VenD hebben we de vestiging te Rijswijk bezocht.
2 dagen hebben we hier het publiek en personeel verblijd.

Oktober stond verder in het teken van de Beursvloer Westland. Een initiatief van Vitis Welzijn,
waarbij non-profit organisaties en bedrijven samen tot een match komen die met gesloten beurs wordt uitgevoerd.

Hieruit is onder andere het bezoek aan Stichting Philadelphia Zorg gekomen.
16 november hebben we een bezoek gebracht aan buurthuis Joop, wat nieuw geopend wer
d in Wateringen.

2013 had als hoogtepunt ons eigen SMCF Sinterklaasfeest op
4 december met als motto ‘Sinterklaas is er voor iedereen’.
In samenwerking met Bibliotheek Westland locatie ‘s Gravenzande,
studenten van het ROC Zadkine, Stichting Uit den Brand en alle vrienden van SMCF,
waaronder Tante van Repair Kid. We hebben gecollecteerd in het Westland en met het verzamelde geld hebben we cadeautjes bij VenD Rijswijk gekocht voor alle kindertjes die op ons feest kwamen.