Voorwoord

 

Het was in de warme zomer van 2011. Een clown, een zangeres en een organisatrice cq duizendpoot bespraken het programma van een te organiseren feest.

Myhrre Michorius, zoals het een ware clown betaamt, brengt vrolijkheid bij mensen die wel een oppeppertje kunnen gebruiken. Zangeres Leonie Bollenboom verwarmt menig verlaten hart met haar prachtige stem en Sandy Taal is een duizendpoot die het onmogelijke mogelijk maakt.

De maatschappij verhardt, wie geen geld heeft voor het theater, of de deur niet meer uit kan verpietert, stellen zij vast. Daar moeten wij wat aan doen, want juist mensen die dementeren, kunnen wel een een beetje vrolijkheid gebruiken, zegt de clown. Maar ook kinderen past de rode neus en zij hebben speelruimte nodig. Voor kinderen moet het leven een feest zijn, ook als de ouders geen geld voor feesten hebben.

Ja knikt de zangeres en genieten van goede muziek brengt ook veel levensgeluk. Inderdaad zegt de duizendpoot. Ik heb hier een lijstje van groepen mensen, die wel een oppeppertje kunnen gebruiken, maar hoe realiseer je dat? Er moet toch een manier zijn om leuke dingen te doen voor al die vergeten mensen?

Het idee voor de oprichting van de Stichting Mobiele Clowniek Fabriek(SMCF) was geboren.

 

Inleiding

Entertainment is niet het eerste waar hulpverleningsinstanties aan denken. Veel kwetsbare groepen moeten het doen met zorg die zich beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Voor ontspanning is geen toereikend budget aanwezig.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een leven waarin naast de dagelijkse sleur ook aandacht is voor ontspanning. De oprichters van de stichting Mobiele Clowniek Fabriek willen financiën genereren om dat mogelijk te maken.

Om zo nodig te kunnen beschikken over een breder aanbod is op 14 juli 2016 de in 2012 opgerichte SMCF losgekoppeld van de uitvoering van het entertainment.

De stichting, waarvan Sandy Taal voorzitter is, houdt zich vanaf die datum uitsluitend bezig met het genereren van gelden bestemd om entertainment voor de beoogde doelgroepen mogelijk te maken. De doelstelling: Het prikkelen van de creatieve zelfexpressie is een leidraad hierbij.

De groepen mensen waar wij ons op richten zijn o.a.:

(Dementerende) bejaarden.

Verstandelijk beperkte mensen

Psychiatrische patiënten

Jongeren in achterstandssituaties

Om de daad bij het woord te voegen gingen Sandy Taal en Myhrre Michorius samen de boer op. Zij tonen de (video)opnames van de pilot in de Rozenhof van Careyn. De getoonde beelden laten op overtuigende wijze zien dat interactie met de (zorg)clown een weldaad is voor (in dit geval) mensen met de ziekte van Alzheimer.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR

Met ingang van 14 september 2016 ondergaat De Stichting Mobiele Clowniek Fabriek ook officieel de al eerdere ingezette gedaanteverwisseling. Dat was nodig om verstrengeling van activiteiten te voorkomen. Myhrre Michorius verlaat het bestuur van de stichting. Haar aandacht focust zich op het verder professionaliseren van het door haar geboden, op de zorg gerichte, entertainment. Als vrijwilligster blijft zij zich inzetten voor de stichting.

De nieuwe bestuursleden zijn aangesteld op grond van kwaliteitseisen en op elkaar afgestemde competenties.

Bestuur:

1       Sandy Taal                    Voorzitter, PR, communicatie en creativiteit.               

2       Mient Adema                Secretaris,bestuurscoördinator, neerlandicus

3       Henny van Mil              Penningmeester, financieel deskundige,

4       Leonie Bolleboom         Projectcoördinator, zang

5       Hanneke  Goede            Jongerenzorg

Ons bestuursleden zijn onbezoldigd:
en ontvangen geen vergoeding en/of vacatiegelden.

Doelstelling en doelgroepen

SMCF beoogt de kwaliteit van leven van (kwetsbare) mensen te verbeteren door ruim baan te maken voor amusement. Zij wil daartoe gelden genereren die het de diverse instellingen mogelijk maken kwalitatief verantwoord entertainment in te huren.

SMCF focust op projecten waarbij daartoe opgeleide artiesten amusement leveren in de (woon)omgeving of (dag)opvang van mensen die wat meer aandacht nodig hebben.

De artiesten brengen afleiding in een ontspannen sfeer. Het gaat erom dat het weldadige effect hiervan doorwerkt na het bezoek van de artiesten. Denk daarbij aan makkelijker eten, beter slapen en minder medicijngebruik.

Werkwijze:

Vooralsnog is het Entertainmentbureau ‘De Vrolijke Noot’ van Myhrre Michorius gevraagd hiertoe plannen op tafel te leggen.

Zij brengt als clown al vele jaren vrolijkheid in het leven van jong en oud en is een ervaren zorgclown. Heeft diverse clownsopleidingen afgerond, onder andere bij Clini Clowns en Care Clowns en heeft daarnaast al bijna 30 jaar ervaring als clown.

Zij ontwikkelde hiertoe het plan ‘Op visite bij..’ en leidt beginnende artiesten op tot zorgclown.

Voor de jeugd ontwikkelde zij het project Poptaland

 

Begroting

Op visite bij

Poptaland